Musallat Bilim, sosyolojinin, antropolojinin, tarihin ve görsel sanatların sunduğu araçlarla hayaletlerin, hortlakların ve musallat olan ruhların bugünü anlamamızı sağlayan potansiyellerine kapı aralamak için ortaya çıktı. Arkeolojik bir bakışla, felaketlerin izini sürmek için, kazıyor ve iz sürüyor…